Suzan van Essen
1.     Gastmaal van Abraham, prijs € 250, nummer 251

2.     Moeder Gods Nooit verwelkende Roos, prijs € 375, nummer 252


3.     Daniel in de Leeuwenkuil, prijs € 400, nummer 253


4.     Moeder Gods van het Teken, prijs € 275, nummer 254


5.     Elia gevoed door de Raaf, prijs €350, nummer 255


6.     De Verheerlijking op de berg, prijs € 350, nummer 256


7.     Sint Joris, prijs € 250, nummer 257