Woordenlijst  van de Hymnologie
door Pandelís Voulgarakis

De eerste drie vormen van het kerkelijke gezang vermeldt en onderscheidt de apostel Paulus.

1. Psalmen: de psalmen van David.
2. Hymnen: de gezangen die de Vaders van de Kerk componeerden om gezongen te worden in de goddelijke liturgie.
3. Geestelijke gezangen: gezangen van godsdienstige inhoud, in tegenstelling met de profane gezangen. Helaas zijn ze niet bewaard gebleven, omdat ze vernietigd zijn ten tijde van de vervolgingen.
4. Antifonen: verzen uit de psalmen, die beurtelings door de twee koren (antifonisch) gezongen werden, voorafgaand aan "Tes presvíes tis Theotokou" enz.
5. Apolytíkia: lofprijzende hymnen van de feesten, die gezongen worden tijdens het slot van de dienst van de vesper.
6. Kondákia: hymnen die beknopt de geschiedenis van het feest van de dag bevatten. Ze kregen de naam "kondákia"  van het houten cilindrische staafje, waaromheen de rol was gewikkeld waarop ze waren geschreven.
7. Ikos: een soort troparion, waarin de geschiedenis van het feest wordt beschreven en uitgelegd.
8. Megalynária: hymnen aan de Moeder Gods, waaraan voorafgaat het "Megalyni".
9. Polyéleï: zo worden de psalmen 134, 135 en 136 genoemd, ofwel "Douli Kýrion", "Exomologisthe to Kyrío" en "Epí ton potamón Vavylónos". Ze kregen de naam "Polyéleos" van het einde "Oti is ton eona to éleos avtoú" van psalm 135 dat in elk vers herhaald wordt.
10. Triságios ymnos: het "Ágios o Theós" dat zijn naam ontleent van het drie keer herhaalde "Ágios".
11. "Osi is Christón" doelt op de catechumenen, die gedoopt werden aan de vooravond van de feesten gewijd aan Christus.
12. "Fos Ilarón": wordt de kaarslichthymne genoemd, want hij wordt gezongen na de kaarslichtgebeden van de vesper.
13. "Cherouvikós ymnos": de hymne die gezongen wordt tijdens de Grote Intocht, waardoor wij, de gelovigen, uitgenodigd worden de cherubijnen te na te doen, die in een kring om de troon van God vliegen, alle aardse zorg van ons af zettend en de Heer "als de koning van allen" te ontvangen.